Συνεργασίες

ORACLE

H Nomitech είναι Gold Oracle Partner. Το CostOS, η πλατφόρμα προκοστολόγησης έργων της Nomitech, είναι η προτιμώμενη από την Oracle λύση παγκοσμίως,  καθώς είναι διασυνδεδεμένη (integrated) με το Primavera P6, το Unifier και άλλες λύσεις της Oracle. Επίσης, η Nomitech είναι εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής της σουίτας προϊόντων Oracle Primavera (P6 EPPM, Unifier, Risk Analysis, Prime) και πάροχος εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

ICMS
 
Το International Construction Measurement Standards Coalition (ICMSC) είναι μία ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του ΔΝΤ, και την συμμετοχή 40 επαγγελματιών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών από ολόκληρο τον κόσμο με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων (standards) για την συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), τον υπολογισμό και την δημιουργία εκθέσεων και αναφορών του κόστους των έργων.Η Nomitech είναι μέλος του ICMSC, με την συμμετοχή του Δ/ντα Συμβούλου της στο Standards Setting Committee
 

RICS

Η Nomitech είναι μέλος του Tech Affiliate Program (TAP) του Royal Institute of Chartered Surveyors (RCIS).

To TAP έχει σχεδιαστεί για την προώθηση της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών στους τομείς του Real Estate και Built Environment προς όφελος των μελών του RICS  και της ευρύτερης αγοράς.

 

AACE

To AACE International είναι ένας διεθνής οργανισμός για την προώθηση και εφαρμογή καλών πρακτικών και προτύπων για την εκτίμηση του κόστους και την απόδοση  εκτέλεσης στο σύνολο του κύκλου ζωής ενός έργου ή προγράμματος.

Επιπλέον, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα, διεθνείς διοργανώσεις και οκτώ επαγγελματικές πιστοποιήσεις, με πάνω από 7000 μέλη σε 100 χώρες.

H Nomitech είναι ιδρυτής του AACE International – Greek Chapter.