Διαχειριστείτε με επιτυχία όλα σας τα έργα και τα χαρτοφυλάκια έργων

Το Primavera P6 Primavera P6 EPPM (Enterprise Project Portfolio Management) είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης έργων και χαρτοφυλακίων, με την δυνατότητα επιλογής λειτουργικότητας και λύσεων βάσει ρόλων, για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων όλων των μελών της ομάδας έργου.

Προσφέρει στη διοίκηση  πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα απόδοσης όλων των έργων της εταιρείας και εξοπλίζει τα μέλη των ομάδων έργου με τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων, την επικοινωνία και καταγραφή αξιόπιστων πληροφοριών και την δυνατότητα λήψης έγκαιρων αποφάσεων.

Με την δύναμη της Oracle Primavera.

Διαχείριση έργων, ολοκληρωμένη εταιρική διαχείριση προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων έργων, διαχείριση των οικονομικών στοιχείων των έργων, διαχείριση κινδύνων. Μάθετε περισσότερα για όλες τις λύσεις:

  • Primavera P6 Professional Project Management
  • Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
  • Oracle Prime Projects Cloud Service
  • Primavera Unifier
  • Primavera Risk Analysis

Μάθετε Περισσότερα