Εταιρική Διαχείριση Έργων. Ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.

Το PRISM είναι μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ολόκληρου του κύκλου ζωής των έργων σε εταιρικό (enterprise) επίπεδο, υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό, την εκτέλεση/παρακολούθηση προόδου και την ολοκλήρωση των έργων για την εκπόνηση προβλέψεων, τον έλεγχο του κόστους (cost control) και την αξιολόγηση της απόδοσης.

Επιπλέον, μπορείτε να ενσωματώσετε και να τυποποιήσετε το σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης με τα εξειδικευμένα PRISM modules:

 • Estimating
 • Cost Management
 • Engineering Management
 • Procurement, Contracts
 • Field Management

Γιατί να επιλέξτε το Prism

 • Βελτιωμένη χρηματοοικονομική απόδοση
 • Βελτιωμένες ροές διαδικασιών, ενισχυμένη διαφάνεια και έλεγχος
 • Δυνατότητα Επεκτασιμότητας
 • Αξιολόγηση απόδοσης στο σύνολο των έργων, των προγραμμάτων και της εταιρείας
 • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση και εφαρμογή
 • Μέγιστη απόδοση της επένδυσης (ROI) και κόστους ιδιοκτησίας

Μάθετε Περισσότερα