Η πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή Προκοστολόγησης Έργων από τη Nomitech

Το CostOS είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα προκοστολόγησης έργων (cost estimating) που συνδυάζει την πρακτική εμπειρία, την θεωρία και τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες εξελίξεις.

Μέσω της κεντρικοποίησης και τυποποίησης του τρόπου προ-κοστολόγησης έργων, υποστηρίζουμε τις εταιρείες στο να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναλάβουν περισσότερα κερδοφόρα έργα, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για την προκοστολόγηση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου.

Η προ-μέτρηση ποσοτήτων και διαστάσεων υποστηρίζεται με ενσωματωμένα συστήματα 2D, BIM και GIS για την μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση, ακρίβεια κα τεκμηρίωση.

Επίσης πέρα της αξιοποίησης των εταιρικών σας βάσεων κοστολογικών δεδομένων, είναι διαθέσιμη και η δυνατότητα χρήσης εμπορικών βάσεων κοστολογικών δεδομένων για τους τομείς των Κατασκευών (Construction) και της Ενέργειας (Oil & Gas) μέσω των ενσωματωμένων εργαλείων.

Επιπλέον, αξιοποιώντας τα ιστορικά δεδομένα των έργων σας και την τεχνογνωσία που έχετε αναπτύξει μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε Εταιρικά Κοστολογικά Μοντέλα ( Assemblies) για την ταχύτερη εκπόνηση των προ-κοστολογήσεων σας. Παράλληλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήδη ανεπτυγμένα κοστολογικά μοντέλα  για τους τομείς των Υποδομών (Infrastructure) και της Ενέργειας (Oil & Gas).

Με μικρή περίοδο υλοποίησης και παραμετροποίησης, δυνατότητα διασύνδεσης με λογισμικά συστήματα Project Management, ERP, Business Intelligence, Capital Management,  inhouse εφαρμογών κτλ., πιστοποιημένη εκπαίδευση και αξιοποίηση των ιστορικών σας δεδομένων, το CostOS είναι η καλύτερη επιλογή για άμεση ποιοτική αναβάθμιση και υποστήριξη των λειτουργιών  προ-κοστολόγησης έργων. 

Ζητήστε Demo