Διαχείριση Έργων Γραμμής (Linear Projects)

Το TILOS είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης έργων που επιτρέπει την σύνδεση των περιορισμών θέσης στον χρονικό προγραμματισμό μέσω της μεθόδου κρίσιμης διαδρομής  (CPM). Η διασύνδεση με άλλα συστήματα διαχείρισης έργων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιτρέπει στους χρήστες να διατηρήσουν τα εταιρικά στάνταρτ χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τον προγραμματισμό έργων γραμμής.

Είναι η πλέον αξιόπιστη, δυνατή και δοκιμασμένη  λύση για τον προγραμματισμό έργων γραμμής. Κατασκευαστική γεωμετρία εργοταξίου, χρονικός προγραμματισμός, πόροι και κόστη, όλα βρίσκονται  σε ένα πλάνο εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη εικόνα του έργου για να είναι δυνατές ασφαλείς εκτιμήσεις και προβλέψεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του.

Η ανάπτυξη του TILOS (Time-Location System) ξεκίνησε το 1998 με την συνεργασία δύο κορυφαίων κατασκευαστικών εταιρειών. Στόχος ήταν ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και έλεγχος έργων γραμμής όπως οδοποιία,  τούνελ, μετρό κ.α. με την επέκταση του προγραμματισμού βάσει Gantt chart σε προγραμματισμό  βάσει χρόνου-θέσης.

Μάθετε Περισσότερα