Απόλυτος έλεγχος στην οικονομική εκτέλεση ενός έργου!

Η OnTrack Engineering Ltd.είναι μία εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης έργων με πολυετή και βαθιά εμπειρία σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα και όραμα να βελτιστοποιήσει την ικανότητα και αποτελεσματικότητα  των πελατών της στην διαχείριση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την διαχείριση όλων των τεχνικών και οικονομιών εγγράφων και αναφορών καθ’ όλη την διάρκεια ζωής ενός έργου ή προγράμματος.

Αξιοποιώντας συνολική επαγγελματική εμπειρία 150 ετών στην διαχείριση Κεφαλαίων Έργων και 30 ετών στην ανάπτυξη και διάθεση λογισμικών λύσεων, η εταιρεία ανέπτυξε το OnTrackPM, ένα απόλυτα διασυνδέσιμο σύστημα διαχείρισης έργων  για τον έλεγχο εκτέλεσης των έργων, την καταχώρηση και παρακολούθηση  όλων των συναλλαγών, και την εφαρμογή των διαδικασιών εγκρίσεων, εκπόνησης αναφορών και λήψης αποφάσεων.

 

OnTrack PM. Πάντα υπό έλεγχο.

Εξασφαλίστε:

 • Δια-εταιρική διαφάνεια
 • Αποτελεσματικότητα και μείωση κόστους
 • Μειωμένη έκθεση σε κινδύνους και απρόβλεπτα έξοδα
 • Συστηματοποίηση διαδικασιών
 • Εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικών εγκρίσεων
 • Σύνδεση εγγράφων, διαδικασιών, εγκρίσεών με εργασίες ή φάσεις του έργου 
 • Δυναμικές αναφορές χρηματοροών
 • Άμεση και εύκολη πρόσβαση από οποιαδήποτε τοποθεσία με εξαιρετική ασφάλεια
 • Διασύνδεση με Primavera P6, MS Project κ.α.
 • Διασύνδεση με συστήματα ηλεκτρονικών εγκρίσεων, ERP, βάσεων δεδομένων κ.α.
 • Διαχείριση ολόκληρου του κύκλου Προμήθειας (Διαγωνισμοί, Παραγγελίες, Τιμολογήσεις, Πληρωμές)
 • Αναφορές πραγματικού χρόνου και ειδικά διαμορφωμένα και παραμετροποιήσιμα πάνελ αναφορών

Μάθετε Περισσότερα