Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγγράφων Έργου

Το ISETIA είναι μία ολοκληρωμένη και έξυπνη λύση για τον προγραμματισμό, την δημιουργία και την διαχείριση εγγράφων έργων, προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων έργων με την συνεργασία πολλών χρηστών.  Η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, η απλοποίηση της παρακολούθησης και της κατάστασης προόδου των  εγγράφων και η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων είναι τώρα εφικτή. Εξασφαλίστε άμεσα αυξημένη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα, μείωση κόστους και περιορισμό των κινδύνων.

Έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη μικρών, μεσαίων και μεγάλων εταιρειών στην αποτελεσματική διαχείριση των έργων τους με την καινοτόμο πολυδιάστατη οπτικοποίηση των δεδομένων και την διαδραστική λειτουργία του. Με την δυνατότητα εύκολης και δυναμικής παραμετροποίησης της πλατφόρμας, η συνεργασία σε πραγματικό χρόνο παρέχει μοναδικές δυνατότητες στην διαχείριση εγγράφων και ροών εργασίας.

Το ISETIA λειτουργεί στο  Cloud και διαθέτει αρκετά έτοιμα περιβάλλοντα εργασίας για την άμεση χρήση του ενώ μπορεί να τροποποιηθεί για να καλύψει τις ιδιαίτερες ή μοναδικές λειτουργικές ας απαιτήσεις. Ανακαλύψτε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα  πακέτα: Document Management, 3P Management, Cost Management, Process Management, Risk Management, Issue Management, Lessons Learned and BIM Module transfers ISETIA into Multidimensional World.

Μάθετε Περισσότερα